دروس عمومی و مشترک فاران مهر دانش

تابستان۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع لینک کلاس
استاد نبی زاده تاریخ تحلیلی صدر اسلام مشترک کارشناسی ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۱۵ ورود به کلاس
دکتر گوهری انقلاب اسلامی مشترک کارشناسی ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ۱۴ ورود به کلاس
دکتر عبدالمحمدی تفسیر موضوعی قرآن کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۱۷ ورود به کلاس
دکتر عبدالمحمدی آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر دارائی دانش خانواده و جمعیت کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۱۳ ورود به کلاس
وفایی اندیشه ۲ کارشناسی کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۱۶ ورود به کلاس