گروه اقتصاد و حسابداری فاران مهر دانش

مرداد ۱۴۰۱

نام استاد نام درس رشته تاریخ ساعت شروع لینک کلاس
دکتر محمودیان(دکتر مسلمی) سمینار ویژه آموزش محور(۲)-تحلیل آماری پیشرفته و نرم افزارهای مرتبط ارشد حسابداری ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۸ ورود به کلاس
دکتر اسدی اقصاد کلان مشترک رشته ها ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۱۶ ورود به کلاس
دکتر معصوم زاده اقتصاد خرد مشترک رشته ها ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۱۹ ورود به کلاس