گروه مهندسی فاران مهر دانش

برنامه کلاس های تابستان

نام استاد نام درس رشته تاریخ مرداد ساعت شروع لینک کلاس
دکتر سعید شکرالهی سمینار ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۱۱ ورود به کلاس
دکتر سلیمانی سمینار ارشد تجارت الکترونیکی ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۱۴ ورود به کلاس